top of page


Dasar Privasi
Privasi anda penting bagi kami. Merupakan dasar Sharon Sarawak Special untuk menghormati privasi anda mengenai segala maklumat yang mungkin kami kumpulkan dari anda di laman web kami, https://sharonsarawakspecial.com, dan laman web lain yang kami miliki dan kendalikan.
Kami hanya meminta maklumat peribadi apabila kami benar-benar memerlukannya untuk memberikan perkhidmatan kepada anda. Kami mengumpulkannya dengan cara yang adil dan sah, dengan pengetahuan dan persetujuan anda. Kami juga memberitahu anda mengapa kami mengumpulkannya dan bagaimana ia akan digunakan.
Kami hanya menyimpan maklumat yang dikumpulkan selama yang diperlukan untuk memberi anda perkhidmatan yang anda minta. Apa data yang kami simpan, kami akan lindungi dengan cara yang boleh diterima secara komersial untuk mencegah kehilangan dan pencurian, serta akses, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.
Kami tidak berkongsi maklumat pengenalan diri secara terbuka atau terbuka kepada pihak ketiga, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang.
Laman web kami mungkin menghubungkan ke laman web luaran yang tidak dikendalikan oleh kami. Perlu diketahui bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan amalan laman web ini, dan tidak dapat menerima tanggungjawab atau tanggungjawab atas dasar privasi masing-masing.
Anda bebas untuk menolak permintaan kami untuk maklumat peribadi anda, dengan pemahaman bahawa kami mungkin tidak dapat memberikan anda beberapa perkhidmatan yang anda inginkan.
Penggunaan laman web kami yang berterusan oleh anda akan dianggap sebagai penerimaan amalan kami mengenai privasi dan maklumat peribadi. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai bagaimana kami menangani data pengguna dan maklumat peribadi, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Polisi ini berkuatkuasa pada 30 Januari 2021.
Dasar Privasi dibuat dengan GetTerms.

bottom of page